Asociaţia Ecologică de Turism Montan Absolut este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în anul 2003, având drept scop identificarea şi îmbunătăţirea performantei de mediu a organizaţiilor prin reducerea impactului şi riscurilor de mediu.

Prin scopul şi activitatea pe care o desfăşoară, asociaţia promovează turismul românesc de şi pentru tineret, deschiderea şi dialogul între tineri, contribuie la dezvoltarea turismului şi ecologiei în ţara noastră şi la orientarea profesională spre domeniul turismului.

Obiectivele asociaţiei


Asociaţia Ecologică de Turism Montan Absolut are următoarele obiective, conform statutului:

 • dezvoltarea şi practicarea turismului şi ecologiei în formele sale cele mai variate
 • organizarea de simpozioane, conferinţe, colocvii, expoziţii, proiecţii filme şi diapozitive, excursii, drumeţii, etc
 • organizarea şi participarea la acţiuni de refacere şi protecţia mediului înconjurător, a florei şi faunei, inclusiv curăţenia pe traseele turstice şi în locurile de campare
 • construirea, instalarea, întreţinerea refugiilor şi a cabanelor de munte, respectând legislaţia română în vigoare
 • marcarea, remarcarea şi trasarea de noi trasee turistice
 • şcoala de calificare şi perfectionare ghizi pentru persoanele înscrise în cadrul Asociaţiei
 • conducerea cu persoane calificate a grupurilor de turişti atunci când acestea solicită sprijinul Asociaţiei
 • schimburi de experienţă cu alte organizaţii de profil din ţară şi străinătate
 • organizarea şi participarea la competiţii sportive specific montane (turism sportiv, alpinism, salvamont, orientare, speologie)
 • încurajarea educaţiei prin turism
 • dezvoltarea comunicării între tineri, între tineri şi societate
 • promovarea unei vieţi individuale sănătoase
 • dezvoltarea tuturor formelor de turism: montan, nautic, alpinism, ciclo turism, etc
 • promovarea programelor ecologice de apărare a naturii
 • obţinerea de facilităţi pentru mebrii Asociaţiei, formarea unui mecanism prin care resursele financiare şi/sau de oricare natură să fie utilizate eficient în folosul tinerilor.

Prin activitatea ei Asociaţia vizează: identificarea, elaborarea şi implementarea de programe cu caracter ecologic (cultura ecologică fiind foarte scăzută în prezent), sportiv-turistic, dezvoltarea societăţii civile şi democraţiei în rândul tinerilor întreprinderea acţiunilor menite să promoveze proiectele de mediu, identificarea şi obţinerea surselor de finantare pentru asigurarea unui cadru propice elaborării proiectelor de mediu.
Asociaţia Ecologică de Turism Montan Absolut îşi propune să construiască punţi de legătură între administraţia locală şi unităţile de învăţământ, în vederea dezvoltării unei societăţi durabile şi are ca punct de pornire respectul pentru mediul natural de care beneficiem cu toţii şi pe care îl vor moşteni şi generaţiile viitoare. Trebuie să înţelegem că orice acţiune a noastră în relaţia cu mediul în care trăim este importantă, de aceea politica în domeniul mediului nu are şanse fără sprijinul populaţiei şi al organizaţiilor non-guvernamentale. Experienţa întăreşte ideea că politica în domeniul mediului se va lovi şi în viitor de conflictul de interese dintre ecologie şi unele sectoare economice.
Valorificarea atracţiilor turistice din diferite zone ale ţării poate contribui la creşterea economică a unor centre aflate în declin, prin favorizarea apariţiei şi dezvoltării firmelor locale, transformând areale cu competitivitate economică scăzută în zone atractive pentru investitori.
Totodată, Asociaţia sprijină categoriile sociale defavorizate (ex. copii, tineri, bătrâni, precum şi minorităţile de orice tip) încercând reintegrarea acestora în societate prin diferite activităţi (ex. activitatea de voluntariat) şi îşi propune concentrarea activităţilor desfăşurate pentru o mai bună protecţie a mediului prin educaţie ecologică.
De asemenea, Asociaţia Ecologică de Turism Montan Absolut se implică în susţinerea progresului cultural şi tehnologic, în promovarea sănătăţii fizice şi psihice prin activităţi sportive, în protejarea mediului înconjurator şi al naturii prin sporirea şi diversificarea cunoştinţelor despre acesta. Tocmai de aceea trebuie să acţionăm împreună pentru prevenirea poluării, menţinerea unui mediu curat şi pentru ameliorarea calităţii acestuia.

Proiect aflat in desfăşurare - "Bucătărie tradiţională şi meşteşuguri pe plaiuri moldoveneşti"


Perioada de derulare: iunie 2012- iunie 2013.

Obiectivul proiectului îl reprezintă promovarea regiunii de dezvoltare Nord-Est prin prezentarea vestitei bucătării moldoveneşti şi a obiectelor de artizanat tradiţionale realizate cu mare artă de meşteşugarii locali din judeţele Neamţ, Iaşi şi Bacău (localităţile: Răducăneni, Poiana, Deleni, Belceşti, Săbăoani, Pipirig, Aşau, Agăş, Brusturoasa, Pălanca, Ghimeş-Făget).
Proiectul prevede activităţi de promovare prin metode precum: marketing-ul direct (3.700 bucăţi DVD-uri, 9.000 bucăţi pliante, 3.700 bucăţi ghiduri turistice, 3.700 bucăţi linguri din lemn, 3.700 bucăţi şorturi de bucătărie, 3.700 bucăţi carneţele cu spiră metalică, 3.700 bucăţi tricouri), campanie outdoor (bannere), materiale video – audio care vor avea rolul de a prezenta atât proiectul cât şi obiectivele turistice, publicitate (publicare articole de presă, ce promovează proiectul, panouri publicitare cu descrierea investiţiei propusă în comunele luate în vedere şi recolantarea acestora cu descrierea investiţiei realizată la finalizarea proiectului), creare website, pagina Facebook.